Disclaimer

Waar de informatie op deze website zorgvuldig is samengesteld kan Ontwikkellocatie.nl niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. De informatie welke u via de website van Ontwikkellocatie.nl wordt aangeboden is geheel vrijblijvend en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door verkopers van onroerend goed/ ontwikkellocaties. Ontwikkellocatie.nl verkoop nadrukkelijk geen onroerend goed of ontwikkellocaties.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om potentiële aanbieders van en geïnteresseerden in onroerend goed met elkaar in contact te brengen; dat betekent dat geen rechten kunnen worden ontleend aan de informatie die u op deze website aantreft.

Voor de juistheid van deze informatie kan door Ontwikkellocatie.nl of gelieerde bedrijven geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. 

Ontwikkellocatie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor alle mogelijke schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens. Ontwikkellocatie.nl heeft het absolute streven om de website permanent beschikbaar te hebben. Ontwikkellocatie.nl kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele (mogelijke) gevolgen als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website van Ontwikkellocatie.nl

Ontwikkellocatie.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor het ontstaan van schade, verlies, gederfde winst en alle andere voor gebruiker negatieve effecten als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die kunnen worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van gegevens en informatie, een en ander in de meest ruime zin van het woord. Het down/ uploaden en gebruiken van gegevens en informatie geschiedt geheel voor eigen risico van gebruiker.

De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Ontwikkellocatie.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites.

Op informatie en documentatie weergegeven op www.ontwikkellocatie.nl rust copyright. Van deze site mag niets worden gekopieerd, opgeslagen of veranderd.

Ontwikkellocatie.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

De informatie welke u verstrekt dient rechtsgeldig te zijn en mag geen enkele inbreuk vormen op de rechten van derden. Ontwikkellocatie.nl behoudt het volledige recht om de inhoud van de website en de tekst van deze disclaimer op ieder gewenst moment en naar eigen inzicht te wijzigen en/ of uit te breiden.

De gebruiker van de site van Ontwikkellocatie.nl aanvaardt de volledige inhoud van deze disclaimer. Ontwikkellocatie.nl behoudt zich het recht voor om een gebruiker het gebruikmaken van de diensten van Ontwikkellocatie.nl te weigeren, te beperken of geheel te ontnemen.

De “Algemene Voorwaarden” en de “Privacystatement” te vinden op www.ontwikkellocatie.nl zijn van toepassing op al onze dienstverlening